"Prata med data" är vårt signum

Vår AI-drivna systemlösning fungerar som en personlig samtalspartner ["Conversational AI"], som transformerar sättet du kommunicerar med företags befintliga informationsresurser


Tänk dig vår ”prata med data”-lösning som en ny kollega på din arbetsplats, som kan allt om allt, och som dessutom förstår ditt språk, samt hur du vill få svaret presenterat för dig.


Fem finurliga fördelar med AI-chatbots enligt "prata med data"-principen


  1. Tidsbesparing vid informationssökning: Att manuellt söka igenom databaser eller vänta på svar från kollegor kan vara tidskrävande. En AI-chatbot ger omedelbar åtkomst till information, vilket eliminerar väntetid och effektiviserar arbetsflöden.

  2. Minskad osäkerhet i beslutsfattande: Ovissheten i att inte ha snabb tillgång till korrekt data kan fördröja beslut. En AI-chatbot tillhandahåller direkt och tillförlitlig data, vilket stärker beslutsfattandet och minskar osäkerheten.

  3. Förenklad hantering av komplex data: Att analysera stora datamängder för hand kräver både tid och expertis. En AI-chatbot utför komplexa dataanalyser och presenterar resultaten på ett begripligt sätt, vilket gör värdefull information lättillgänglig för alla.

  4. Snabbare onboarding av ny personal: Onboardingprocessen kan dra ut på tiden när ny personal måste lära sig många nya system och processer. En AI-chatbot erbjuder omedelbar support och vägledning, vilket accelererar lärandeprocessen och gör nya medarbetare produktiva snabbare.

  5. Effektiviserad kundservice: Att hantera ett stort antal kundförfrågningar manuellt kan vara överväldigande och tidskrävande. En AI-chatbot avlastar genom att ta hand om standardförfrågningar, vilket möjliggör att personalen kan fokusera på mer komplexa ärenden och höjer kundnöjdheten.


Prata med... ekonomisystemet


"Vilken likviditet har vi just nu?" Ställ en fråga och vår AI svarar, direktuppkopplad mot ditt ekonomisystem för realtidsinsikter.

Prata med... CRM-systemet


"Vem är vår bästa kund i detta kvartal?" Vår AI analyserar och presenterar kunddata på ett ögonblick.

Prata med... projektledningssystemet


"Visa status för vårt huvudprojekt." Få framstegsrapporter bara genom att fråga, som att prata med en kollega.

Prata med... HR-systemet


"Vilka roller behöver vi fylla omgående?" Få en direkt översikt över personalbehov och tillgängliga resurser.

Prata med... fastighetssystemet


"Vilka fastigheter har högst underhållskostnader?" Integrera och samtala direkt med ditt fastighetssystem.

Prata med... logistiksystemet


"Var befinner sig vår leverans?" Spåra och kommunicera med din logistikdata på naturligt språk.

Prata med... journalsystemet


"Ge mig en översikt av senaste månadens kundinteraktioner." Samla data från olika journaler genom en enkel fråga.

Prata med... kontaktcentret


"Vilka frågor är vanligast från kunder idag?" Optimera kundtjänsten genom direkt insyn i kontaktcenterdata.

Prata med... mötet


"Vad kom vi överens om på mötet idag?" Sammanfatta i fem punkter och spara ner som ett protokoll.

Prata med... inkorgen


"Summera dagens inkorg." Få en sammanställd översikt av dina mejlkonversationer.


Genom ”att prata med data”, oavsett område, öppnar våra lösningar upp för en ny värld av effektivitet och insikt – fråga bara.